וובינר לרואי חשבון ויועצי מס “סוגיות מיוחדות ברילוקיישן ודיווח על הכנסות מעסק או עבודה ואחריות המייצג”

relotax.co.il——–
[ad_1]

במקרים של רילוקיישן או הגירה של הלקוח לחו”ל או חזרתו לישראל, עשויות להתרחש מספר אפשרויות המציבות מספר רב של סוגיות וקשיים המחייבים תשומת לב מיוחדת ועלולות לחשוף את המייצג לאחריות כלפי הלקוח עצמו וכלפי רשות המס כאחד, כגון היעדר דיווח ותשלום מס למדינה על הכנסות שחובה לדווח עליהן  ו/או תשלום מס במדינה שלא צריכים לשלם בה מס, מלא או חלקי (דבר היוצר כפל מס). סוגיות אלו אין מתייחסות רק למס הכנסה אלא גם לביטוח לאומי ומע”מ במדינות השונות. שאלה נוספת היא איזה נכסים לכלול בהצהרת ההון ככל שהאדם ניתק את התושבות שלו מישראל והאם בכלל קיימת חובת הגשת הצהרת הון במקרה כזה.

מטרת ההרצאה להתייחס לאפשרויות אלו ולפרט את דרך ההתנהלות הנכונה תוך התמקדות באפשרויות אלו:

1.     אפשרות א’  – שהייה בחו”ל עד 183 ימים.

2.     אפשרות ב’ – שהייה בחו”ל לתקופה ארוכה אך ללא ניתוק תושבות:

א.    אופן הדיווח על עסקים /הכנסות בחו”ל

ב.     המשך ניהול העסק /חברה/הכנסות מישראל

ג.      החבות במס הכנסה, במס ערך מוסף ובביטוח לאומי.

ד.     ניכוי הוצאות מחייה בחו”ל – האם מותרות במצה של רילוקיישן רצוני ולתקופה ארוכה?

ה.     כפל מס אפשרי עם מדינה זרה וזיכוי מס זר.

ו.      אמנות המס והשפעתן.

ז.      אמנות ביטוח לאומי והשפעתן.

ח.     דוחות מס וביטוח לאומי – איזה הכנסות יכללו בדוח, איזה הוצאות, איזה דוחות יש להגיש ואופן עריכתם.

ט.    אחריות רואה החשבון.

3.     אפשרות ג’  – ניתוק תושבות:

א.    ניתוק תושבות במס הכנסה וביטוח לאומי – רקע כללי

ב.     דוחות ניתוק תושבות מס הכנסה וביטוח לאומי ומועדי הגשתם.

ג.      מס יציאה – הדין הקיים והמלצות הוועדה

ד.     אחריות רואה החשבון במצבים של העלאת טענת ניתוק תושבות ואי דיווח על ההכנסות מחו”ל, דרך פעולה נכונה ויצירת הגנה.

ה.     סגירת עסק/חברה או הפסקת פעילות בישראל בעקבות הגירה לחו”ל – חשיפות מס (רווח הון/מס יציאה) ואחריות.

ו.      המשך הפעלת העסק/החברה בישראל למרות ניתוק תושבות – חשיפות מס, כפל מס ואחריות.

4.     תושבים חוזרים:

א.    חבות במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף

ב.      פטורים ממס

ג.      דיווחים חודשיים ושנתיים שנדרשים

ד.      חזרה מחו”ל והמשך הפעלת עסק או חברה בחו”ל – כפל מס אפשרי, דיווחים ואחריות המייצג

[ad_2]

Source link